Enerjika Elektromekanik İnş. Müh.San.Tic.Ltd. Şti.

Bize Yazın

info@enerjika.com

Telefon ile Destek

7/24

Katodik Koruma Ölçüm Raporu

ENERJİKA

Metal ve alaşımlarının çoğunlukla sulu ve gaz ortamlardan oluşan çevreleri ile girdikleri elektrokimyasal ve kimyasal tepkimeler sonucu uğradıkları hasar korozyon olarak adlandırılır. 

Sanayide kullanım bulan metallerin büyük çoğunluğu atmosferik hava ve zeminin de kapsandığı çok farklı ortamlarda kararlılıklarını kaybederler. Altın ve platin dışındaki metallerin tamamı doğada oksitlenmiş halde bulunurlar. Metalleri oksitlerinden ayırmak zorlu bir süreçtir, ve büyük miktarlarda hammadde, enerji ve insangücü kullanımı ile gerçekleşir. Termodinamik anlamda, bu süreç sonunda metaller daha yüksek bir enerji düzeyine taşınırken, entropileri düşer. Metallerin doğadaki durumlarına dönme eğilimi korozyon olayının gerisindeki itici güçtür.

Korozyon yavaş seyreden bir olaydır. Bu nedenle, zararlı sonuçlarının ortaya çıkması uzun zaman alır. Bu olgu, metalik yapıların tasarımında korozyonun gözardı edilmesinin başlıca nedenidir. Gerçekte, korozyon sanayide yatırım ve üretim maliyetlerini belirleyen başlıca etmenlerdendir. Bazı tahminlere göre, korozyonun bir ulusa maliyeti gayri safi milli hasılanın % 3.5-5.0'ine ulaşmaktadır. Türkiye için bu değerin % 4.5 'dan daha az olmadığına ilişkin tahminler vardır. Çevre kirliliği ve emniyet ile ilgili endişelerin giderek arttığı günümüzde, bilim adamları ve mühendislere düşen görev korozyonun etkin kontrolünü sağlayacak teknikleri geliştirip uygulamaktır. 

Katodik Koruma
Korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir.
Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru metal üzerinden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür. 

Katot reaksiyonu için gerekli elektronlar dış kaynaktan verilecek olursa, anot reaksiyonu ile elektron üretilemez. Bu durumda anottaki korozyon olayı durmuş olur.
Metale dıştan uygulanan akım ile verilen elektronlar, metal yüzeyinde yürümekte olana anodik reaksiyonları tam olarak durdururken, katodik reaksiyonun hızını da arttırır. Anot reaksiyonu artık korunmakta olan metalin yüzeyinde değil, katodik koruma devresinde bulunan anotta yürür. Korunmakta olan metal yüzeyi artık tam olarak katot olur.


DIŞ AKIM KAYNAKLI KATODİK KORUMA
Dıştan, bir trafo redresör aracılığı ile doğru akım uygulanır.
(-) uç metale, (+) uç anoda bağlanır.
Akım şiddeti korunacak metalin yüzey alanına ve metalin içinde bulunduğu ortamın koroziflik derecesine bağlıdır.

GALVANİK ANOTLU KATODİK KORUMA
Korunacak metal yapıya kendinden daha aktif bir metal bağlanarak galvanik hücre oluşturulur.
Katodik koruma devresinden akım geçebilmesi için anot ve katot arasında devre direncini yenebilecek kadar bir potansiyel farkının olması gerekir.
Galvanik anottan çekilen akım, galvanik anodun açık devre potansiyeli ile devre direncinin büyüklüğüne bağlıdır.

Katodik koruma uygulandığı alanlar

 • Yeraltı yakıt ve petrol depolama tankları ve toprak seviyesi tank tabanları
 • Yakıt ve petrol dağıtım sistemleri
 • Toprak seviyesi veya üstündeki sıvı depolama tanklarının iç kısımları
 • İçme suyu dağıtım sistemleri
 • Doğal gaz dağıtım sistemleri
 • Sıkıştırılmış hava dağıtım sistemleri
 • Yangın sistemleri
 • Kanalizasyon sistemleri
 • Deniz rıhtımlarının çelik kazıkları
 • İskele çelik kazıkları
 • Gemilerin taban yüzeylerinde ve balast tanklarında
 • Yer altı akaryakıt/ham petrol/su/doğalgaz çelik boru hatlarında
 • Petrol depolama tanklarında
 • Su depolama tanklarında
 • Deniz deşarj boru hatlarında iç ve dış korumada
 • Korozyon riski taşıyan betonarme yapılarda
 • Arıtma tesislerinde

Katodik Koruma Ölçüm Raporu