Enerjika Elektromekanik İnş. Müh.San.Tic.Ltd. Şti.

Bize Yazın

info@enerjika.com

Telefon ile Destek

7/24

Topraklama Ölçüm Raporu

ENERJİKA

Topraklama Ölçümü: Bilindiği üzere topraklama; elektrikli araçların (jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) aktif olmayan yani gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir. Buna göre topraklama ölçümü ise; insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemler bütünüdür.

Topraklama Raporu: Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “mühendis” ünvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır.

Herhangi bir elektrik yangını veya iş kazası sonrası Elektrik Mühendislerinin vereceği bilirkişi incelemelerinde, işletmelerce ibraz edilecek evraklardan olan topraklama raporlarında SMM Elektrik Mühendisinin onayı bulunmaması durumunda "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" hükümlerine uyulmadığından geçerli kabul edilmeyebilir.


TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜNÜ YAPTIRMAK ZORUNDA MIYIZ?21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne göre Topraklama ölçümleri işletmelere zorunlu hale getirilmiştir.

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği Madde-10'da muayene ölçme ve denetleme periyotlarından bahsedilmiş olup Yönetmelik eki olan Ek-P'de periyodik olarak yapılacak ölçüm sürelerinden bahsedilmiştir. İşletmeler Yönetmelikte bahsedilen sürelerde topraklama ölçümlerini yaptırmak zorundadır.  

TOPRAKLAMA ÖLÇÜM PERİYOTLARI NEDİR?

21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P'de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları belirlenmiştir. Bu Topraklama ölçüm periyotlarını aşağıda görebilirsiniz
Kullandığınız elektrik enerjisinin kesintisiz ve verimli olarak sağlanabilmesi için periyodik ölçüm ve muayenelerin yapılması hem faydalı hem de yönetmeliklere göre zorunluluktur. 


Kullandığınız elektrik enerjisinin kesintisiz ve verimli olarak sağlanabilmesi için periyodik ölçüm ve muayenelerin yapılması hem faydalı hem de yönetmeliklere göre zorunluluktur. 

No

Tesis Şekli

Kontrol Periyodu

1

Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için

2 yıl

2

Enerji nakil ve dağıtım hatları için

5 yıl

3

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için             

1 yıl

 

i)Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi      

 2 yıl

 

ii)Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller         

 

4

Sabit olmayan tesisler için          

   1 yıl

 

i)Sabit işletme elemanları için   

   6 ay

 

ii)Yer değiştirebilen işletme elemanları için        

 

5

Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.  

1 yıldan az

 

 ÖLÇÜM PERİYOTLARI

 

 

Toprak Özgül Direnci Ölçümü

1 yıl

 

Toprak Geçiş Direnci Ölçümü

1 yıl

 

Katodik Koruma Test ve Ölçümü

1 yıl

 

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Testleri

1 yıl

 

Trafo Yağ testi

3 ay

 

 

 

Topraklama Ölçüm Raporu